Aarzel je om te gaan stemmen?

Kiezen, jezelf uiten, de samenleving willen veranderen, je belangen verdedigen
en op een democratische manier participeren,
het zijn allemaal redenen om te stemmen en anderen aan te moedigen om dat te doen!

Waarom?

In België is stemmen verplicht. De verplichting om te stemmen is automatisch van toepassing op Belgen die worden opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezingen. Niet-Belgische staatsburgers hebben het recht om aan de verkiezingen deel te nemen. Om dit te doen, dienen zij eerst een aanvraag voor registratie in de lijst van kiezers in met behulp van het ad-hocformulier. Van de aanvaarding van de aanvraag voor inschrijving op de lijst van kiezers is geboren de verplichting om te gaan stemmen.

Wie kan stemmen?

  • Belgische kiezers ouder dan 18
  • Kiezers die onderdaan zijn van de lidstaten van de Europese Unie
  • Kiezers die burgers zijn van derde landen van de Europese Unie

Wie mag niet stemmen?

  • Degenen die veroordeeld zijn tot strafrechtelijke sancties
  • Personen die in correctionele zaken het recht hebben om te stemmen bij veroordeling
  • De volwassenen in voogdijschap